Portalul vraciilor și vrăjitoarelor din România şi din Europa - Semnificaţia cărţilor de tarot
Autentificare
Recomandate
CLIPA - cea mai veche revista românească din Statele Unite în circulaţie. Revistă independentă de informaţie socio-politică şi cultură editată săptămânal în SUA.
E-migrant.ro - Forumul romanilor din strainatate.


Semnificaţia cărţilor de tarot

Măscăriciul I – Măscăriciul

Este un jongleur, cel care deschide jocul! El reprezintă adesea un jucător de piaţă şi un mag care cunoaşte secretele Universului. În general, este cunoscut ca un fel de consultant. Reprezintă voinţa şi minciuna. Poate fi considerat ca Dumnezeu, bărbatul dar şi diversitatea din Univers. Tragerea acestei cărţi este considerată a fi benefică şi anunţă realizări pe plan profesional.

Preoteasa II – Preoteasa

Preoteasa sau zeiţa-însăşi, deţine fără a vrea să arate secretele lumii. Ea simbolizează înţelepciunea, bogăţia, stabilitatea, rezerva, inerţia necesară sau nefastă (în unele cazuri). Tragerea acestei cărţi prezintă multiple sensuri în tarot. Ea este în orice caz un element puternic de protecţie. Dacă vrăjitoarea o consultă într-un demers amoros sau profesional, persoana vizată va cunoaşte influenţa sa şi îi va fi greu dacă nu imposibil de a schimba acest lucru.

Dacă ea este trasă împreună cu cartea Morţii, înseamnă mai degrabă o evoluţie în destinul persoanei căreia i se ghiceşte. Trasă împreună cu Spânzuratul, înseamnă mai ales că va avea loc o evoluţie necesară.

Împărăteasa III – Împărăteasa

Este simbolul inteligenţei suverane care dă puterea, forţa mişcării, prin care trăieşte tot ceea ce trăieşte. Ea reprezintă acţiunea evidentă sau cea ascunsă. Este simbolul seducţiei şi afectivităţii. În orice tragere de carte reprezintă o mare forţă. Trasă împreună cu Moartea, înseamnă apropierea de o schimbare sentimentală rapidă. Trasă împreună cu Luna, Împărăteasa semnifică mai degrabă o dificultate de moment, un obstacol peste care veţi trece repede.

Împăratul IV – Împăratul

Este simbolul incontestabil al imperiului, el reprezintă dominarea asupra lumii, puterea, succesul, dominarea prin inteligenţă. Împăratul invită la preluarea puterii asupra lui - însuşi şi de a încerca să aşeze lucrurile. Este simbolul voinţei şi invită la acţiune, la mişcare. Simbolizează conflictul dintre forţa internă şi forţa externă, dintre două forţe opuse. Tras împreună cu Îndrăgostitul, reprezintă nerăbdarea şi dificultăţile unui îndrăgostit.

Popa V – Popa

Comunică cunoştinţa sa, transmite cunoaşterea celor din jurul său. Cifrat 5, poartă cifra omului considerat ca mediator, între Dumnezeu şi Univers. El termină primul grup de secrete ale tarotului. Grup care simbolizează omul, sau Măscăriciul, în faţa Cunoaşterii. Doar el are dreptul de a interoga consultantul privind puterea sa intelectuală. Cu Moartea, el cere o schimbare rapidă asupra stării lucrurilor, a destinului. Cu Neşlefuitul, el semnifică mai degrabă neputinţa în faţa evenimentelor fatale.

Îndrăgostitul VI – Îndrăgostitul

Este în mod esenţial, aţi ghicit, un simbol sexual, alegerea pe care o facem cu toţii la un moment dat. Aşadar, el este înainte de toate simbolul alegerii şi teama de necunoscut în faţa unei întâlniri care ridică probleme. Omul ezită deoarece nu se cunoaşte, întâi de toate, pe el - însăşi. El simbolizează un conflict neexprimat, latent şi ezitarea omului. Înainte de a avansa el trebuie să fie conştient de elementele pe care le declanşează şi trebuie să le înţeleagă. Îndrăgostitul simbolizează afectivitatea cuiva. Împreună cu Spânzuratul exprimă un profund conflict interior. Împreună cu Căruţa are mai degrabă valoarea unei schimbări rapide în plan emoţional.

Căruţa VII – Căruţa

Este simblul dominării. Fiind în căruţă, omul avansează! În ea poţi avea succes, triumf, superiotate, diplomaţie etc. Pe plan psihologic ea reprezintă dominarea opoziţiilor în planul acţiunii personale în timp. Fatalitatea este dominată, omul este cel care o face! În opoziţie, destinul v-ar putea surprinde. Este o carte care este întotdeauna constructivă şi pozitivă. Cu Soarele, această carte reprezintă o schimbare în viziunea consultantului, care îi va permite de a evolua interior. Trasă împreună cu Luna, Căruţa exprimă puterea fiecăruia de a trece peste obstacole şi bogăţia pe care acestea le aduc fiecăruia.

Justiţia VIII – Justiţia

Ea reprezintă echilibrul forţelor declanşate dar şi legea, disciplina şi necesitatea adaptării la concret. În plan psihologic, este conştiinţa noastră la superlativ. Pentru cei care îşi utilizează puterile cu orice preţ este riscul condamnării, iar pentru alţii este menţinerea echilibrului. Trasă împreună cu Popa, Justiţia reprezintă iminenţa unei acţiuni directe. Cu Luna, Justiţia simbolizează anunţul a ceva, o consultare, o reglementare de ordin material.

hermit IX – Hermit

Lucrează în universul invizibil pentru a condiţiona viitorul. Departe de lume şi de orice pasiune, el este filozoful ermetic prin excelenţă. Tras împreună cu Luna, semnifică faptul că consultantul este veritabil într-o perioadă de cercetări personale şi că acestea sunt necesare înainte de a face altceva. Cu Căruţa, reprezintă mai ales o evoluţie necesară pe care trebuie s-o cunoască consultantul după ce a reuşit să se străbată interior.

Roata Norocului X – Roata Norocului

Semnifică roata din toate tradiţiile. Alternanţele şansei şi neşanşei. Orientarea sa este destul de socială şi profesională. Dar ea mai poate să însemne şi o renaştere. Trasă împreună cu Căruţa, această carte exprimă cele mai mari schimbări pe plan material şi spiritual pentru consultant. Împreună cu Spânzuratul, Roata Norocului simbolizează mai degrabă o inversare inevitabilă în modul în care consultantul percepe realitatea.

Forţa XI – Forţa

Ea simbolizează Forţa voinţei condusă către realizarea valorilor morale. Este un simbol clar pe plan psihilogic în care voinţa noastră trebuie să utilizeze forţele inconştientului pentru a realiza ce este mai bun în noi. Trasă împreună cu Soarele, consultantul se transformă în învingătorul tuturor conflictelor sale interioare. Trasă împreună cu Neşlefuitul, această carte exprimă mai degrabă necesitatea de a sta deoparte într-o perioadă de reflexie.

Spânzuratul XII – Spânzuratul

La prima vedere această carte este aceea a retragerii şi a neputinţei totale, a renunţării. De fapt, Spânzuratul simbolizează înainte de toate pe omul preocupat de o mare pasiune, supus corpului şi sufletului şi tiraniei unei idei sau unui sentiment, care nu este conştient de starea de sclavie în care se află. Este dominat absolut. Se mai poate considera că el este preocupat de a primi mai bine influenţele cosmice.

Spânzuratul marchează sfârşitul unui ciclu, un om care se întoarce cu susul în jos pentru a se purifica. El este Misticul şi poate să fie deschiderea (începutul) unui nou ciclu de renaşteri spirituale. Tras împreună cu Luna, în general este considerată ca o carte dificilă, căci Spânzuratul ia sensul unei reorientări necesare în viziunea consultantului. Cu Roata Norocului, această carte exprimă o revoluţie în personalitatea consultantului.

Moartea XIII – Moartea

Moartea exprimă evoluţia fiinţei şi a lucrurilor, schimbarea, fatalitatea inevitabilă! Cărţile care urmează Morţii au un caracter mai celest decât primele 12. Distrugerea care ameninţă existenţa noastră spirituală. A 13-a lamă a tarotului simbolizează moartea în sensul simbolic prin renaştere. Ea ne indică faptul că trebuie să mergem mai departe şi că ea este condiţia progresului vieţii. Împreună cu Spânzuratul, această carte semnifică faptul că trebuie depăşit un conflict. Cu Diavolul, această carte semnifică faptul că se va termina un blocaj datorat inhibiţiei sau timidităţii.

Cumpătarea XIV – Cumpătarea

Ea simbolizează toate transfuziile spirituale. Ea încarnează marea lege a eternei circulaţii a fluidelor vieţii în cosmos. Pe plan psihologic, ea încarnează necesitatea dificilului echilibru interior între diferitele atracţii care acţionează asupra noastră permanent. Într-un fel, ea este mariajul dintre activ şi pasiv, simbolizând misterul creaţiei. Cu Diavolul această carte ia sensul unei evoluţii către mai multă spiritualitate în raport cu consultantul şi cu partenerii acestuia. Cu Soarele această carte are sensul unui aport foarte important în domeniul spiritual al anturajului consultantului.

Diavolul XV – Diavolul

Exprimă combinarea forţelor şi a elementelor Naturii în mijlocul căreia se desfăşoară existenţa omului. Diavolul domneşte asupra forţelor oculte pe care le manipulează în propriul său interes. Pe plan psihologic, Diavolul arată sclavagismul celui care este orb şi supus. El reprezintă libidoul uman. Cu Luna, această carte exprimă dificultatea de a scăpa de inhibiţii. Cu Preotul, această carte exprimă dificultatea de a domina pulsiunile strict materiale, atunci când tentaţiile din jur sunt prea mari.

Casa lui Dumnezeu XVI – Casa lui Dumnezeu

Este simbolul unei mişcări neaşteptate, a unei crize salutare, a trezirii conştiinţei. Este simbolul opririi destinului către o cale spirituală. Dacă această chemare nu-i auzită, muncitorii edificiului uman sunt tentaţi de a neglija ceea ce au făcut până atunci. Şi vor relua în van eforturile lor.

Casa lui Dumnezeu reia mitul lui Sisif, adică al muncii în zadar. Împreună cu Spânzuratul această carte exprimă orice posibilitate de a rezolva puternicile conflicte individuale. Împreună cu Măscăriciul, această carte tinde mai degrabă de a exprima aşteptarea în faţa noilor creaţii.

Steaua XVIII – Steaua

Intercomunicarea unor lumi diferite, sufletul care uneşte spiritul şi materia, trecerea la evoluţia orientată, simbolul creaţiei, naşterea, mutaţia. Legată de cerul de care depinde, Steaua evocă misterele somnului şi ale Nopţii.

Pentru a se dezvolta cu adevărat, omul trebuie să se afle în marile ritmuri cosmic şi să se armonizeze cu ele. Ea indică o mişcare de formare a lumii sau a ei – însăşi. Ea este de asemenea simbolul inspiraţiei care vine să materializeze dorinţele artistului. Cu Soarele, această carte, este clar simbolica inspiraţiei artistice. Cu Spânzuratul, ea tinde însă să exprime urgenţa realizării personale.

Luna XVIII – Luna

Neurastenie, tristeţea singurătăţii, boală, fanatism, durere, iluzii... Pe calea iluminării, Luna străluceşte drumul imaginaţiei şi al Magiei şi tot ea deschide calea iluminării şi a obiectivităţii.

Împreună cu Popa, această carte ia mai degrabă sensul reuşitei, în mijlocul dificultăţilor pe care le poate întâlni consultantul. Cu Căruţa, această carte simbolizează interogaţii profunde pe plan spiritual pentru consultant.

Soarele XIX – Soarele

Exprimă claritatea judecăţii şi de expresie, talentul literar şi artistic, fericirea conjugală. Soarele arată realitatea, adevărul sine – însăşi şi al lumii. Lumina cunoaşterii şi a energiei. Bogăţia simbolică a Soarelui este vastă, trebuie să vă spun. Judecaţi contextul cărţilor şi formulaţi. El reprezintă inima vieţii pe pământ şi este motorul tuturor gândurilor noastre.

Cu Îndrăgostitul, exprimă o anume fericire pe plan sentimental, iar cu Roata Norocului, Soarele realizează că în viaţa consultantului s-au produs schimbări rapide pe plan material şi pe cel spiritual şi mental.

Judecata XX – Judecata

Între Soare şi Lume, Judecata ne aduce ideea morţii. Trompeta ultimului judecător. Ea înseamnă inspiraţie, schimbarea unei situaţii, revenirea lucrurilor, sfârşitul unei probe, iertare, renaştere... Dar pentru a renaşte, trebuie să auzi sunetul trompetei de aur sau să treci prin calea divină.

Judecata simbolizează sunetul victorios al spiritului, principiul de unificare care pătrunde şi stăpâneşte materia. Ea mai poate fi văzută şi ca ceea ce este deasupra noastră şi ne domină, fiind întotdeauna prezent, chiar între Soare şi Lume. Cu Diavolul, anunţă marile întâlniri pe plan spiritual. Împreună cu Spânzuratul, cere consultantului de a-şi aduna toate forţele pentru a depăşi un obstacol.

Lumea XXI – Lumea

Exprimă recompensa, încoronarea unei opere şi a eforturilor, succesul, evoluţia. La urma urmelor exprimă totalitatea Lumii din om, complexitatea sa, devenirea lui pe plan spiritual şi fizic. Este simbolul echilibrului.

Împreună cu Căruţa anunţă pentru consultant evoluţii majore în domeniul înţelegerii spirituale şi al maturităţii. Împreună cu Îndrăgostitul îl îndeamnă pe consultant de a se interoga asupra sensurilor legăturilor sale cu alte persoane din anturajul său.

Neşlefuitul XXII – Neşlefuitul

Fără număr, nu înseamnă nimic. El merge înainte pe terenurile virgine ale cunoaşterii. Este în acest mod între cele două cicluri. Nebun sau filozof? Prezenţa care devine absenţă, ştiinţa care devine ignoranţă.

Cu Diavolul, această carte înseamnă lipsuri pe plan material. Cu Soarele, cartea înseamnă mai degrabă necesitatea eternei reînceperi.


Vizitatori unici

Free counters!

Situri Roxo Inc. în România


Get listed in a premium web site directory for free where you can find more resources about Internet Web Directory List Directory