Portalul vraciilor și vrăjitoarelor din România şi din Europa - Între istorie şi mit
Autentificare
Recomandate
CLIPA - cea mai veche revista românească din Statele Unite în circulaţie. Revistă independentă de informaţie socio-politică şi cultură editată săptămânal în SUA.
E-migrant.ro - Forumul romanilor din strainatate.


Călătoriile şamanice

Călătoriile şamanice

Deşi trăim într-o eră modernă, o eră a evoluţiei, aceasta se resimte doar în plan exterior. De-a lungul timpului, omenirea a progresat înregistrând o serie de descoperiri si succese, dar numai de ordin material, palpabil.

Referindu-ne la sfera abstractă, la existenţa interioara, la nevoia fiinţei de evoluţie spirituală, la asceza spre pace şi libertate, putem afirma că oamenii caută încă raspunsuri şi soluţii pentru această desăvârşire. Asupra secolului actual planează confuzia, lumea s-a îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu şi nimeni nu are idee încotro să se îndrepte si ce cale să urmeze.

Tocmai necesitatea oamenilor de cunoaştere şi dezvoltare personală, a renăscut şi readus în atenţie şamanismul. Această practică precedă toate religiile şi filosofiile, fiind una dintre cele mai vechi metode de conexiune cu natura şi cu alte dimensiuni ale fiinţei noastre. Şamanii au fost primii oameni care au avut acces la cunoaştere, ea fiind echivalentă cu puterea. Aceasta a fost descoperită prin intermediul extazului, o stare în care conştiinţa suferă o metamorfoză, de care şamanii au uzat pentru a comunica cu forţele universului.

Read more...

Blestemul pisicii negre

Blestemul pisicii negre

Relaţia pisicii cu omul vine din vremuri preistorice deşi nu ştim data domesticirii sale. De ce, din toate timpurile, pisica neagră a fascinat şi îngrijorat bărbaţii? Pisica a fost divinizată de egipteni. Ochii lor care reflectă lumina pe timp de noapte simboliza puterea lui Ra, Zeul-Soare. Deja, la egipteni, deşi pisica era idolatrizată, pisica neagră a fost considerată a fi un etiopian negru reprezentând Diavolul. Când creştinismul a fost impus ca religie de stat în Imperiul Roman, pisica nu a avut însă un caracter divin, dar fantasmele au rămas în mintea populară şi pisica a devenit o creatură satanică, mai ales dacă era neagră.

În timpul secolelor XII şi XIII, pisica neagră a suportat atacurile unei fobii faţă de demoni şi vrăjitoare. Simplul fapt de a deţine o pisică neagră te putea aduce în situaţia de a fi acuzată de vrăjitorie. Convingerile malefice s-au axat extrem pe pisicile negre, în mod special!!

Pisica neagră, sluga sau încarnarea Diavolului
În Evul Mediu, o legendă raportată de către Césaire Heisterbach a relatat moartea unui om bogat în palatul său. În public se găsea un preot rău, asistat de un diacon, care, spre deosebire de preot, era un om bun.

Deoarece nu era orbit de înclinaţiile sale rele, diaconul a putut vedea o scenă invizibilă pentru alţii. Într-adevăr, el a văzut că pisicile negre au înconjurat patul muribundului, care a strigat:
Ai milă de un om sărac; alungă aceste pisici!

Read more...

Principalele caracteristici ale vampirului

Principalele caracteristici ale vampirului

Puterea vampirului

Schimbarea formei:
Majoritatea vampirilor pot să se transforme în animale (liliac, şobolan, lup, pisică sau corb, iată formele lor favorite). Un anume număr dintre ei pot de asemenea de a lua aparenţa unui nor sau a brumei.

Forţa:
Posedă o forţă supranaturală şi simţurile lor le depăşesc pe cele ale muritorilor.

Controlul:
Numai câţiva vampiri au capacitatea de a controla voinţa şi mişcarea anumitor animale. Adesea sunt aceleaşi animale cărora le iau forma şi care sunt controlate prin puterea vampirilor.

Slăbiciunile vampirului:

Coşciugul:
Pentru o chestiune de supravieţuire, aproape toţi vampirii trebuie să doarmă în coşciugul lor în timpul zilei.

 

Read more...

Religia în Egiptul antic

Religia în Egiptul antic

O religie rituală, fără dogme
Este un religie rituală, în care cultul celebrat de casta funcţionarilor clerului joacă un rol fundamental. Populaţia participa la riturile funerare şi procesiuni, dar nu avea acces liber la templu. Nu există nicio dogmă, deoarece religia egipteană nu este de tipul dezvăluit. Se venerează zeii sunt adesea reprezentaţi sub formă de animale.

Evoluţii teologice:
Există, de altfel, mai multe şcoli teologice, pentru motive istorice. Evoluţia dinastiilor a adus de asemenea schimbări teologice, ca şi cum lumea zeilor evolua în paralel cu lumea muritorilor. Nu este deci o tradiţie statică, ci în constantă evoluţie.

 

Read more...

Vrăjitoarele din Ineu II.

Albrecht Dürer: Patru vrăjitoare

„Mici” răfuieli în epoca rugurilor
Anno 1755 die 18-vo Decembris in oppido Boros Jenő (Ineu)” a avut loc procesul cu acuzaţie de vrăjitorie (magie) împotriva Catherinei Pásztori alias Vernek.
....................................
Utrum de eo:
Primo:
– Cunoaşte oare martorul, a văzut, a auzit de bună seamă şi limpede, mai înainte de această vreme, ceva referitor la o stare ori o activitate a Catherinei Pásztori, domiciliată acum în Zerindul Mare, îndreptată împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor şi care ar fi în concordanţă cu, sau ar ţinti vrăjitoria. –

Secundo:
– Cunoaşte oare martorul, că numita Catherina Pásztori mergând acasă la martor, care va fi numit pe nume în curând, l-a rugat în numele Domnului, prin jurământ pe ea să nu o numească. –

Primus testis Michael Harsányi ludimagister Gesztiensis, annorum circiter 33, ad conscientiam bonam coactus fassus est: A fatens Nagy Szerinden lakván oskola mesterségben, az 1754-ik esztendőben Szent-Márton napi szalontai vásárra jövén, a fatens felesége egy Nagy Szerindi lakost fogadván szekeresének és akkor az utralis asszony magát oda csatolván, eljött Szalontára azon szekéren. – Primul martor Michael Harsányi, învăţător din Geszt, în vârstă de circa 33 de ani, cu bună credinţă a fost declarat: Martorul locuind la Zerindul Mare, de meserie învăţător, în anul 1754 venind la târgul de ziua Sfântului Martin, la Salonta, soţia martorului luând căruţaş un locuitor din Zerindul Mare, atunci alipindu-li-se, şi acea cutare femeie a venit şi ea cu aceeaşi căruţă la Salonta.

....................

Read more...

Zeiţa egipteană Maat pentru Eternitate

Zeiţa egipteană  Maat pentru Eternitate

Maat personifică la vechii egipteni legile fundamentale ale întregii existenţe, conceptul de dreptate, adevăr, ordine şi echilibru, fără de care viaţa este imposibilă. Maat personifică toate elementele armoniei cosmice. Aceasta include integritatea adevărului, dreptatea şi moralitatea, dar şi ordinea şi structura stabilită. Fără Maat întreaga structură a creaţiei se va prăbuşi şi va fi înghiţită de puterile haosului.

Maat este reprezentată de o femeie tânără frumoasă, care poartă o pană de struţ pe cap. Ea ţine frecvent crucea vieţii. Ca fiică a lui Ra, se vorbeşte despre aceasta ca sora mistică a faraonilor. Perfecţiunea care reglementează sarcina faraonilor, trebuie să confirme Maat, şi găsim frecvent cuvintele „am practicat şi am făcut Ma'at”, enunţate de diferiţi regi ai Egiptului.

 

Read more...

Vrăjitoria în Camerun

Vrăjitoria în Camerun

Credinţele oculte sunt foarte vii în Camerun şi atribuie nereuşitele de pe plan economic sau matrimonial, unui pact trecut cu forţele invizibile.

Bakawerii din Vestul Camerunului se apropie de vrăjitorie în funcţie de problemele lor economice. Vrăjitoria este un mijloc de expresie politică în contextul Camerunului modern.

Vrăjitoria presupune o acţiune exterioară răului. Simptomele sunt afective, mateiale sau fizice. Vorbim aici despre forţe oculte şi malefice. Vrăjitoria este integrată individului, care se referă la evenimente suportate de el însuşi.

Vrăjitoarea poate să acţioneze dincolo de privirile comune şi în alte lumi.

Read more...

Vrăjitorie şi fântâni sacre în Estonia II.

Fântânile din Tuhala

Deşi în realitate doar o mie de estonieni declară că sunt adepţii acestui cult (deci un sfert de credincioşi dintr-o religie minoritară, cum ar fi catolicismul), mult mai mulţi sunt cei care declară că au o mare simpatie  pentru aceste genuri de convingeri. Mentalitatea foarte pragmatică a estonienilor, precum şi dragostea lor pentru Natură, se armonizează, de fapt, mai mult cu acest tip de cult al pământului, prea puţin dogmatic şi foarte concret, decât cu unele religii mai abstracte,  cum ar fi marile religii monoteiste.

O religie veche de 10.000 de ani, dar reinventată  în secolul XX
Taarausk este de fapt o religie foarte recentă: a fost înfiinţată în anul 1928 dar a început în anul  1918, anul  independenţei  Estoniei.

Intelectualii estonieni educaţi în Rusia şi în Germania au creat această confesiune pentru a da o dimensiune spirituală independenţei naţionale. Creştinismul este o religie străină adusă în Estonia prin forţă.

Read more...

Sânzienele în farmece de dragoste, vrăji şi superstiţii II.

Sânzienele în farmece de dragoste, vrăji şi superstiţii

Jocul sau Mireasa de Drăgaică
În dimineaţa zilei de 24 iunie, se practica jocul Drăgaicei la care participau câteva fete îmbrăcate în haine bărbăteşti, numite Drăgaici, Drăghicuţe sau Drăgane. Ele străbăteau uliţele, dansând şi fluturându-şi năframele, purtând uneori un steag sau o prajina de care se atârnau batice multicolore, spice de grâu, usturoi, sau mărgele şi haine ale unor copii ce aveau astfel parte de noroc. În unele cazuri, fetele purtau şi coase pe care le agitau, simulând cositul (apropiat) al lanurilor de grâu.

Într-un alt obicei, flăcăii şi fetele se adunau în cete şi alegeau o Crăiasă, Drăgaică sau Mireasă dintre cele mai frumoase tinere femei. Fericita aleasă (nu foarte veselă, totuşi, întrucât tradiţia îi poruncea să nu se mărite vreme de 3 ani după aceea), împodobită cu spice de grâu, cutreiera cu întreg alaiul câmpurile, pentru a aduce fertilitate pământurilor şi femeilor, şi drumurile din tot satul, împărţind gosposdarilor câte un pai de grau, aşezat de aceştia într-un loc cât mai înalt al casei, în speranţa ca grânele le vor creşte până la acel norocos reper. Uneori, la sfârşitul acestui ritual, fetele purtând coroniţe pe cap şi haine de sărbătoare, erau aşteptate acasă de către băieţi, care le stropeau, ca pe florile grădinii, cu apă din belşug.

Read more...

Vrăjitoarele din Ineu I.

„De strigis vero quae non sunt, nulla quaestio fiat”

„De strigis vero quae non sunt, nulla quaestio fiat”
„Despre vrăjitoare, fiindcă ele nu există, nici un cuvânt
investigaţie să nu fie.”

(Colomanus Cărturarul, regele Ungariei, 1095-1116)

În Transilvania primele procese împotriva vrăjitoarelor au fost înregistrate în secolul al XIII-lea. Regestrum Varadiense 1 menţionează rezumatul unor pricini judecate în holul catedralei din Oradea. Martorii jurau pe mormântului regelui Ladislau (cel Sfânt), iar modul de stabilire a dreptăţii sau a vinovăţiei a fost proba focului sau a fierului încins (ordalium).

Ordalie prin fier încins

În secolele XVI-XVIII (perioadă tulbure pentru istoria Regatului Ungar) din superstiţie, din evlavie sau pur şi simplu din dorinţa de a găsi un ţap ispăşitor pentru atmosfera politică şi socială dezastruoasă existentă, reapare  prigoana vrăjitoarelor, fenomen care va funcţiona ca o supapă, defulând tensiunile într-o oarecare măsură şi polarizându-le asupra unei victime unice: practicanta vrăjitoriei. Cronicile ungare din această perioadă amintesc de 554 de procese intentate unor presupuşi practicanţi ai vrăjitoriei. Credinţa în frumoasele-femei bântuite (éjjel-járó szépasszonyok  – Péter Bornemissza, 1575) şi specializate într-o varietate de servicii magice, a înflorit nu numai în inima oamenilor simpli din popor, dar au căzut victime ale acestei isterii şi personalităţi care au avut mari merite în promovarea culturii în Transilvania.2

Read more...


Vizitatori unici

Free counters!

Situri Roxo Inc. în România


Get listed in a premium web site directory for free where you can find more resources about Internet Web Directory List Directory