Portalul vraciilor și vrăjitoarelor din România şi din Europa - Acord de confidenţialitate
Autentificare
Recomandate
CLIPA - cea mai veche revista românească din Statele Unite în circulaţie. Revistă independentă de informaţie socio-politică şi cultură editată săptămânal în SUA.
E-migrant.ro - Forumul romanilor din strainatate.


Redactat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Roxo Inc./Ercomp Siculus SRL respectă confidenţialitatea informaţiilor preluate de la utilizatorii săi. Scopul nostru este acela de a vă oferi o experienţă personalizată a navigării în siteurile cărora le furnizăm şi administrăm conţinutul, experienţă care să vă pună la dispoziţie informaţiile, resursele şi serviciile care sunt relevante şi utile dvs. În atingerea acestui scop, uneori colectăm informaţie de la utilizatorii noştri în timpul vizitelor acestora, pentru a putea înţelege care sunt lucrurile care îi diferenţiază de miile de alţi utilizatori care ne accesează informaţiile şi serviciile. De asemenea, datorită faptului că resursele publicitare sunt cele care menţin încă neatins caracterul gratuit al unora din informaţiile prezentate de noi, colectarea informaţiilor personale de la dvs. (nume, e-mail, preferinţe etc.), este o necesitate pentru adaptarea spaţiului nostru publicitar la preferinţele dvs.

Scopul acestui acord de confidenţialitate este acela de a vă demonstra preocuparea noastră pentru intimitatea dvs. în internet, iar consecinţele acestui acord se întind asupra tuturor informaţiilor colectate de Roxo Inc./Ercomp Siculus de la utilizatorii săi. Clauze adiţionale la acest acord, dacă există astfel de clauze, vă pot fi de asemenea oferite spre parcurgere înaintea subscrierii la alte servicii particulare furnizate de siteurile noastre. Acest acord general vă va informa deci despre ce tip de informaţie identificabilă personal este colectată de la dvs., cum şi unde ar putea folosi aceasta informaţie Roxo Inc./Ercomp Siculus, cum înţelegem noi să protejam informaţia colectata de la dvs., cine are acces la informaţia colectată de la dvs. şi cum pot fi corectate în timp inadvertenţele din informaţia preluată.

Ce informaţie este colectată
Roxo Inc./Ercomp Siculus colectează informaţie de la utilizatorii săi în trei modalităţi – direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc siteurile Roxo Inc./Ercomp Siculus şi prin intermediul cookieurilor.

  • informaţie furnizată direct de utilizator: atunci când vă abonaţi la un serviciu furnizat de Roxo Inc./Ercomp Siculus, vă putem întreba care este numele dvs., care este adresa dvs. de e-mail şi vă putem cere alte informaţii personale. Cu cât veţi furniza mai multă informaţie în mod voluntar, cu atât mai bine vă putem personaliza informaţiile oferite la viitoarea dvs. vizită.
  • informaţie din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitaţi un site web, dezvăluiţi anumite informaţii despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde aţi intrat în siteurile noastre. Roxo Inc./Ercomp Siculus, ca şi alţi operatori, înregistrează această informaţie.
  • cookieuri: in ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor nostri, Roxo Inc./Ercomp Siculus poate folosi cookieuri pentru a facilita stocarea si urmărirea preferintelor dvs. Spre exemplu, putem folosi cookieuri pentru a va putea identifica si pentru a va putea furniza informaţii si servicii bazate pe preferintele pe care vi le-aţi exprimat in vizitele dvs. anterioare. De asemenea, retele terte de publicitate online pot folosi cookieuri pentru a putea adapta mesajele publicitare in functie de preferintele dvs..

Cookieurile sunt fişiere de tip ".txt", oferite browserului dvs. de un server web şi stocate apoi pe hard-discul computerului dvs. Folosirea cookieurilor este un standard actual la multe dintre siteurile importante pe care le vizitaţi.

Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookieuri. Dacă însă preferaţi acest lucru, puteţi reseta browserul dvs. fie să vă anunţe ori de câte ori primiţi câte un cookie fie să refuze chiar acceptarea cookieurilor. Trebuie însă să aflaţi că unele secţiuni ale siteului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă aţi setat browserul dvs. să respingă cookieurile.

Trebuie de asemenea să reţineţi că ori de câte ori dezvăluiţi în mod voluntar informaţii personale în mediul de comunicare online, că forumurile online, programul de e-mail, programul de FTP, grupurile de discuţii, serviciile de chat, informaţia dezvăluită de dvs. poate fi uşor colectată şi folosită de persoane neautorizate. Deşi Roxo Inc./Ercomp Siculus face tot posibilul să protejeze informaţia dvs. personală, Roxo Inc./Ercomp Siculus nu vă poate asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informaţie pe care ni-l transmiteţi, astfel încât transmiterea informaţiei într-un mediu inadecvat se face pe propriul dvs. risc. Trebuie să înţelegeţi de asemenea că sunteţi unicul responsabil pentru menţinerea secretului informaţiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-aţi dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

Cum şi când este folosită informaţia
Roxo Inc./Ercomp Siculus foloseşte informaţia colectată de la dvs. în mai multe feluri, în funcţie de tipul de informaţie colectat:

  • informaţie furnizată direct de utilizator: această informaţie este folosită doar în scopul personalizării serviciilor oferite dvs. şi a verificării identităţii dvs.;
  • informaţia colectată din raportul de trafic al serverului Roxo Inc./Ercomp Siculus: acest tip de informaţie ne ajută să identificăm care secţiuni ale siteurilor noastre sunt secţiuni de interes pentru utilizatori. Roxo Inc./Ercomp Siculus colectează de asemenea adresele IP ale utilizatorilor săi în scopul administrării sigure a sistemului nostru informatic, în scopul evitării activităţilor infracţionale şi, nu în ultimul rând, în scopul comunicării şabloanelor tipizate anonime ale utilizatorilor către clienţii noştri de publicitate;
  • informaţia colectată prin intermediul cookieurilor: Roxo Inc./Ercomp Siculus foloseşte cookieuri pentru a vă permite folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre şi în scopul obţinerii de informaţii statistice care să ne permită îmbunătăţirea serviciilor noastre. Cookieurile ne permit să salvam parolele dvs. de acces şi preferinţele dvs. astfel încât să nu fiţi nevoit să le întroduceţi din nou data viitoare când ne veţi vizita;

Cum protejam noi informaţia colectata de la dvs.
Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor colecatate de la dvs. sunt de o importanţă vitală pentru noi. Roxo Inc./Ercomp Siculus nu oferă informaţia colectată unor terţi fără consimţământul dvs. expres şi prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor nostri, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către siteuri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Accesul dvs. la anumite servicii şi informaţii din cadrul siteului este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Roxo Inc./Ercomp Siculus nu vă va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiţi aceasta parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiţi să semnaţi "log off" / "sign out" din contul dvs. Din cadrul serviciilor online oferite de Roxo Inc./Ercomp Siculus la sfârşitul fiecarei sesiune de utilizare a acestora. Vă sfătuim de asemenea să închideţi fereastra browserului în care aţi lucrat la sfârşitul navigării dvs. în siteurile sau serviciile furnizate de Roxo Inc./Ercomp Siculus.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informaţiile dvs. personale sau la corespondenţa dvs. atunci când lucraţi într-o reţea de computere aflată într-un loc public (în cafenelele internet, spre exemplu).

Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informaţia personală, Roxo Inc./Ercomp Siculus nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dvs. către noi, către şi de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm aşadar că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc.

În momentul în care noi primim informaţiile transmise de dvs. însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislaţia română în vigoare.

Cine are acces la informaţia colectată de la dvs.
Prin excepţie de la cazurile expuse mai sus, Roxo Inc./Ercomp Siculus nu va dezvălui niciun fel de informaţie identificabilă personal despre utilizatorii săi către terţe părţi fără a primi mai întâi consimţământul expres al utilizatorilor în această privinţă.

În acelaşi timp însă, Roxo Inc./Ercomp Siculus poate dezvalui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor Roxo Inc./Ercomp Siculus.

În concluzie, atunci când accesaţi siteurile Roxo Inc./Ercomp Siculus şi sunteti rugat să ne dezvăluiţi informaţii despre dvs., veţi dezvălui aceste informaţii doar siteurilor Roxo Inc./Ercomp Siculus, cu excepţia cazului când serviciul sau informaţia respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare dată însă când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veţi fi informat asupra acestui lucru. În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informaţiilor dvs. personale cu siteul sau serviciul copartener. Dacă nu doriţi ca aceste date ale dvs. să fie partajate, puteţi proceda în consecinţă prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu particular.

Dacă alegeţi însă să acceptaţi partajarea datelor, trebuie să înţelegeţi că funizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidenţialitate şi de colectare a datelor. Roxo Inc./Ercomp Siculus nu are niciun fel de control şi nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidenţialitate.

Cum putem corecta erorile din datele colectate de la dvs.
Dacă vă creaţi un cont la unul dintre serviciile noastre, vă putem trimite un e-mail de confirmare prin care să vă oferim detaliile noului dvs. cont. Mesajul de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ne-aţi furnizat-o şi va descrie modalitaţile prin care dvs. puteţi modifica sau şterge datele contului pe care tocmai l-aţi creat. Vă sfătuim să păstraţi acest e-mail de confirmare, mai ales că acesta conţine şi informaţii care vă pot fi utile atunci când apar probleme în accesarea serviciilor noastre.

Partajarea informaţiilor către terţi
Siteurile Roxo Inc./Ercomp Siculus, pot folosi serviciile unor companii de advertising pentru stabilirea ţintelor publicitare şi susţinerea de campanii publicitare şi alte mesaje specifice activităţii de marketing. Pentru aceasta, aceste companii pot colecta date anonime prin intermediul cookieurilor. În măsura în care acest lucru se va întâmpla, Roxo Inc./Ercomp Siculus va include în acordul său de confidenţialitate linkuri către acordurile de confidenţialitate ale reţelelor de advertising partenere.

Pentru orice sugestii sau comentarii privind Roxo Inc./Ercomp Siculus sau privind politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Acest acord de confidenţialitate a fost actualizat la data de 29 decembrie 2010.


Vizitatori unici

Free counters!

Situri Roxo Inc. în România


Get listed in a premium web site directory for free where you can find more resources about Internet Web Directory List Directory