Portalul vraciilor și vrăjitoarelor din România şi din Europa - Termeni şi condiţii
Autentificare
Recomandate
CLIPA - cea mai veche revista românească din Statele Unite în circulaţie. Revistă independentă de informaţie socio-politică şi cultură editată săptămânal în SUA.
E-migrant.ro - Forumul romanilor din strainatate.


Accesul în portalul www.vrajitoare.eu este gratuit, înregistrarea membrilor vrajitoare.eu se face cu titlu gratuit. Pentru serviciile speciale (forum, newslettere, concursuri) este necesară înregistrarea ca membru al portalului vrajitoare.eu.

Utilizatorii vrajitoare.eu sunt singurii responsabili de conţinutul postat în portal prin serviciile forumului şi/sau comentariilor.

Vizitarea paginilor site-ului www.vrajitoare.eu se consideră un accept al termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Portalul vrajitoare.eu îşi rezervă dreptul de a bloca acei utilizatori care nu respectă termenii şi condiţiile cuprinse în această prezentare.

Portalul vrajitoare.eu nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii siteului le-ar putea înregistra din cauza nefuncţionării temporare sau defectuoase a www.vrajitoare.eu sau pentru folosirea informaţiilor obţinute prin utilizarea link-urilor din www.vrajitoare.eu către alte website-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).

Portalul vrajitoare.eu poate refuza înregistrarea în baza de date a anumitor membri în cazul în care activitatea şi prezenţa lor în portalul vrajitoare.eu nu este conformă cu scopul declarat al acesteia şi în cazurile în care există conflicte de interese între vrajitoare.eu şi terţi.

Portalul vrajitoare.eu îşi rezervă dreptul de a modifica fără notificare prealabilă structura siteului şi conţinutul portalului vrajitoare.eu oferite de către Roxo Inc./Ercomp Siculus SRL sau poate suspenda funcţionarea portalului fără nici un fel de notificare prealabilă.

www.vrajitoare.eu nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel, pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta produsă utilizatorilor, furnizorilor, colaboratorilor şi partenerilor săi, daună provocată de folosirea informaţiilor furnizate sau de funcţionarea site-ului.

Portalul vrajitoare.eu nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu garantează calitatea serviciilor/produselor promovate prin vrajitoare.eu de către colaboratori.

Responsabilitatea garantării calităţii serviciilor/produselor promovate prin vrajitoare.eu aparţine în totalitate furnizorilor acestor produse/servicii.

Portalul vrajitoare.eu pune la dispoziţia publicului larg articole cu informaţii de uz general. Utilizarea informaţiilor prezentate în www.vrajitoare.eu se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Conţinutul site-ului vrajitoare.eu are rol informativ şi nu se substituie sub niciun motiv controalelor sau prescripţiilor asigurate de personal medical specializat. Portalul vrajitoare.eu vă recomandă să vă consultaţi medicul pentru diagnosticări şi tratamente.

Accesul dvs la anumite servicii ale vrajitoare.eu este protejat de o parolă. Vă sfătuim să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Portalul vrajitoare.eu nu este responsabil în niciun fel de prejudiciile pe care le-aţi putea inregistra datorită divulgării de către acesta din urmă către terţi a identificatorilor de acces şi a parolelor care vă sunt atribuite, oricare ar fi natura acestor daune.

Orice încercare de intruziune în viaţa unui membru al comunităţăii noastre de către un terţ va fi stopată, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Capitolul I, art.1 care protejează date personale. Nerespectarea acestei legi duce la blocarea accesului terţului care nu respectă intimitatea utilizatorilor vrajitoare.eu.

După postare mesajele din forum şi bloguri precum şi articolele trimise spre publicare, mesajele trimise vrăjitoarelor vor deveni proprietatea vrajitoare.eu şi nu mai pot fi şterse. Odată cu publicarea pe acest site/forum, toate mesajele/textele/altele întră în proprietatea intelectuală a site-ului vrajitoare.eu. Portalul vrajitoare.eu îşi rezervă dreptul de a le publica pe site sau în orice altă formă de publicaţie.

Orice persoane care expediază în orice mod electronic articole/mesaje către vrajitoare.eu îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care un terţ le-ar putea invoca. În acelaşi timp îşi dă acordul irevocabil la publicarea articolelor/mesajelor trimise.

Când trimiteţi un articol și/sau fotografii către www.vrajitoare.eu declaraţi că înţelegeţi şi că sunteţi de acord că întreaga responsabilitate juridică vă aparţine şi că încălcarea drepturilor de copyright constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii 8 din 1996. Articolele/mesajele/fotografiile trimise spre publicare, trimis de dvs. prin e-mail sau furnizat de dvs. în orice altă modalitate, inclusiv publicate în forum şi blogurile vrajitoare.eu intră în proprietatea vrajitoare.eu.

Portalul vrajitoare.eu nu va nu va vinde, înstrăina, cesiona sau distribui datele personale ale utilizatorilor săi unei terţe părţi. Portalul vrajitoare.eu nu va comunica informaţii personale ale utilizatorilor vrajitoare.eu nici unei alte terţe persoane fizice sau juridice, decât pentru:

    a.) a răspunde cererilor de informaţii autorizate corespunzător din partea autorităţilor statului;
    b.) a se conforma oricăror legi, regulamente, citaţii, sau hotărâri judecătoreşti;
    c.) a ajuta la prevenirea fraudelor sau pentru a impune sau proteja drepturile vrajitoare.eu şi ale reprezentanţilor săi;
    d.) a indentifica şi publica datele persoanelor care folosesc cu rea-intenţie serviciile vrajitoare.eu, a persoanelor care intenţionează să pericliteze comunitatea vrajitoare.eu în orice mod, indiferent care ar fi acesta.

Portalul vrajitoare.eu pune la dispoziţia publicului larg informaţii de uz general.

Articolele publicate în vrajitoare.eu au rol informativ şi nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia şi opinia Roxo Inc./Ercomp Siculus SRL

Conform legii 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, preluarea de content sau elemente grafice din vrajitoare.eu constituie infracţiune.

Preluarea oricarui element din vrajitoare.eu, site aparţinând Roxo Inc./Ercomp Siculus SRL, intră sub incidenţa art. 1398 din legea citată: „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 2.500 RON la 40.000 RON punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte reţele de calculatoare, fără consimţământul titularilor de drepturi, a operelor, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.”

Legea copyrightului garantează portalului vrajitoare.eu dreptul exclusiv de a reproduce, aduce modificări, realiza informaţii derivate şi de a le publica şi distribui.

Materialele conţinute în vrajitoare.eu, inclusiv scriptul şi interfaţa siteului, inclusiv elemente grafice nu pot fi copiate, clonate, reproduse, modificate sau scoase din context în aşa fel încât utilizarea acestora să creeze confuzie, neînţelegeri, deformări sau interpretări ale poziţiei şi acţiunilor vrajitoare.eu sau să prejudicieze în orice mod interesele Roxo Inc./Ercomp Siculus SRL

Nicio informaţie şi niciun concept din site-ul vrajitoare.eu, indiferent care ar fi acestea, nu pot fi duplicate, copiate integral sau parţial şi folosite în alt site web decât de reprezentanţii legali ai portalului vrajitoare.eu.

Ne rezervăm dreptul de a ne proteja toate drepturile, conform legislaţiei în vigoare!


În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare ale portalului vrajitoare.eu vă rugăm să nu mai accesaţi siteul și să nu ne trimiteți texte și fotografii.


Vizitatori unici

Free counters!

Situri Roxo Inc. în România


Get listed in a premium web site directory for free where you can find more resources about Internet Web Directory List Directory